ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου και Μητρικής Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

 

Ισολογισμος 2014
Ισολογισμός λογιστικού έτους 2012
Ισολογισμός 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016


ibhellas.gr banner